DỰ ÁN SỬA CHỮA

Sửa chữa tăng cường kết cấu hầm, đường ống thủy điện: Hình ảnh thi công, hình ảnh sau sửa chữa. Sửa chữa tăng cường kết cấu công trình thủy, kết cấu dưới nước.