Các công trình thủy điện

1. Nhà máy thủy điện Xekaman 3
Địa điểm: Attapeu, Lào Năm: 2013, 2014
Khách hàng: Viet Laos Power JSC.
Mục tiêu dự án: Sửa chữa đường ống áp lực chống rỉ nước 


2. Nhà máy thủy điện Nâm Chiến
Địa điểm: Sơn La, Việt Nam Năm: 2017
Khách hàng: Nam Chien Power JSC.
Mục tiêu dự án: Tăng cường đường ống áp lực thép bằng vật liệu FRP 

3. Nhà máy thủy điện A Lưới
Địa điểm: Thừa Thiên - Huế, Việt Nam Năm: 2018
Khách hàng: Công ty CP Thủy điện Miền Trung
Mục tiêu dự án: Sửa chữa và tăng cường đường ống áp lực thép chống rò rỉ nước tại các mối hàn. 


4. Nhà máy thủy điện ĐakĐrinh
Địa điểm: Quảng Ngãi, Việt Nam Năm: 2018
Khách hàng: Tập đoàn điện lực dầu khí
Mục tiêu dự án: Sửa chữa tăng cường tháp điều áp 

Dự án