SUMEN EHS

Mã sản phẩm : 20200926-52

s

Chi tiết sản phẩm

SUMEN GROUT EHS (VỮA TỰ CHẢY KHÔNG CO NGÓT, PHÁT TRIỂN CƯỜNG ĐỘ SIÊU NHANH)

SUMEN GROUT EHS là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, có khả năng tự chảy, tự san bằng, không co ngót. SUMEN GROUT EHS phát triển cường độ cao siêu nhanh. Chi tiết, xem: SUMEN GROUT EHS