SUMEN 80

Mã sản phẩm : 20200926-51

s

Chi tiết sản phẩm

SUMEN GROUT 80 (VỮA TỰ CHẢY KHÔNG CO NGÓT, TÍNH NĂNG CAO M80)

SUMEN GROUT 80 - là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, có khả năng tự chảy, tự san bằng, không co ngót. SUMEN GROUT 80 đạt cường độ cao sớm (trên 50 MPa ở 1 ngày). Chi tiết, xem: SUMEN 80