SUMEN 60

Mã sản phẩm : 20200926-49

s

Chi tiết sản phẩm

SUMEN GROUT 60 (VỮA TỰ CHẢY KHÔNG CO NGÓT, TÍNH NĂNG CAO M60)

SUMEN GROUT 60 - VỮA TỰ CHẢY KHÔNG CO NGÓT, TÍNH NĂNG CAO: là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, có khả năng tự chảy, tự san bằng, không co ngót, cường độ cao.... Chi tiết, xem: SUMEN 60