ỨNG DỤNG

+ Sửa chữa tăng cường kết cấu cầu, mặt đường

+ Sửa chữa tăng cường kết cấu nhà cửa

+ Sửa chữa tăng cường kết cấu hầm, đường ống thủy điện

+ Sửa chữa tăng cường kết cấu công trình thủy, kết cấu dưới nước