DỊCH VỤ

+ Thí nghiệm vật liệu và thử nghiệm công trình: Thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý các loại vật liệu FRP theo các tiêu chuẩn ASTM; thử nghiệm kết cấu được tăng cường bằng vật liệu FRP như dầm, cột, sàn, đường ống áp lực... Thử tải công trình mới hoặc các công trình đang sử dụng khai thác như cầu, kết cấu nhà cửa.

+ Khảo sát hiện trạng kết cấu: Khảo sát hiện trạng, đánh giá nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu công trình đối với các công trình cầu, hầm, công trình biển và hải cảng, nhà dân dụng và công  nghiệp, đường ống áp lực thủy điện.


+ Chẩn đoán, phân tích đánh giá nguyên nhân hư hỏng xuống cấp kết cấu: Sử dụng các phần mềm chuyên dụng như SAP2000, Midas Civil, ABAQUS... để phân tích nội lực, ứng suất và biến dạng các kết cấu hoặc bộ phận kết cấu công trình phục vụ việc chẩn đoán nguyên nhân hư hỏng, thiết kế giải pháp sửa chữa tăng cường;


+ Tư vấn lựa chọn giải pháp, thiết kế sửa chữa, tăng cường kết cấu: Thiết kế sửa chữa tăng cường và bảo vệ kết cấu bằng việc áp dụng các giải pháp công nghệ và vật liệu tiên tiến;


+ Thi công sửa chữa, phục hồi, bảo vệ và tăng cường kết cấu: Tiến hành thi công các hạng mục sửa chữa tăng cường, SBTECH đã thi công hàng trăm công trình cầu, nhà cửa, tuyến áp lực thủy điện, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.