Thí nghiệm vật liệu và kết cấu

Thí nghiệm vật liệu và thử nghiệm công trình: Thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý các loại vật liệu FRP theo các tiêu chuẩn ASTM; thử nghiệm kết cấu được tăng cường bằng vật liệu FRP như dầm, cột, sàn, đường ống áp lực... Thử tải công trình mới hoặc các công trình đang sử dụng khai thác như cầu, kết cấu nhà cửa.

Thí nghiệm vật liệu và kết cấu

Bài viết liên quan