TƯ VẤN, THIẾT KẾ

Thiết kế sửa chữa tăng cường và bảo vệ kết cấu bằng việc áp dụng các giải pháp công  nghệ và vật liệu tiên tiến.