TYFO® WS

Mã sản phẩm : 20200926-42

t

Chi tiết sản phẩm

Tyfo® WS (Tyfo® S Epoxy được làm dày bằng silica phun chẳng hạn như Cacbosil T720) là vật liệu epoxy gồm 2 thành phần chất lượng cao, theo công thức 100% chất rắn được phát triển cho mục đích kết dính. Vật liệu có thể sử dụng cho lớp bảo vệ ngoài cùng hoặc lớp nền tạo bằng phẳng bên trong cho các hệ thống Tyfo® Fibrwrap System.

Xem Data sheet ở đây