TYFO® SEH51A

Mã sản phẩm : 20200926-44

r

Chi tiết sản phẩm

Vật liệu composite Tyfo® SEH-51A là vật liệu được liệt kê trong tiêu chuẩn ICC ER-2103 mà bao gồm keo Tyfo® S và vải sợi tăng cường Tyfo® SEH-51A. Tyfo® SEH-51A là sợi thủy tinh dệt tùy chỉnh đơn hướng được sử dụng trong công nghệ tăng cường dán sợi của hãng Fyfe là Tyfo® Firbwrap System. Vật liệu sợi thủy tinh định hướng theo hướng 0o (dọc tấm sợi) với một số sợi thủy tinh màu vàng theo hướng 90o. Keo Tyfo® S Epoxy là vật liệu nền hai thành phần.

Xem Data sheet ở đây