TYFO® S

Mã sản phẩm : 20200926-41

f

Chi tiết sản phẩm

Tyfo® S Epoxy là vật liệu epoxy gồm 2 thành phần sử dụng trong các ứng dụng bám dính. Tyfo® S Epoxy kết hợp với sợi Tyfo® SEH và Tyfo® SCH được liệt kê trong Tiêu chuẩn NSF/ANSI Standard 61 như là vật liệu an toàn cho các hệ thống nước sạch. Thuộc tính độ dãn dài lớn của keo là một ưu điểm khi làm vật liệu nền cho các hệ thống Tyfo® Fibrwrap System. Nó cung cấp độ bền lâu dài mà không gây ra các mùi khó chịu. Tyfo® S Epoxy cũng được dùng trong để làm lớp bù hoặc lớp phủ ngoài cùng tùy theo yêu cầu của ứng dụng.

Xem Data sheet ở đây